O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 954/1097
Heslář
tacho-/tachy- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. tachys ,rychlý‘; nese význam ,vztahující se k rychlosti, rychlý, zrychlený‘. Příklady lemmat: tachometr, tachograf, tachykardie, tachypnoe, tachoměr, tachyarytmie, tachosignál, tachyskop, tachokotouček, tachogenerátor, tachosystolie, tachozáznam.

KN

Heslo 954/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018