O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 966/1097
Heslář
tělo- 
 
 
 

První část domácích složených slov. Z čes. tělo; nese význam ,vztahující se k tělu, trupu, tělový‘. Příklady lemmat: tělocvična, tělovýchovný, tělocvikář, tělocvičný, tělověda, tělokresba, tělomrsk, tělomluva, tělookrašlovací, tělohřejka.

KN

Heslo 966/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018