O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 960/1091
Heslář
tělo- 
 
 
 

První část domácích složených slov. Z čes. tělo; nese význam ,vztahující se k tělu, trupu, tělový‘. Příklady lemmat: tělocvična, tělovýchovný, tělocvikář, tělocvičný, tělověda, tělokresba, tělomrsk, tělomluva, tělookrašlovací, tělohřejka.

KN

Heslo 960/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017