O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 982/1097
Heslář
tóno- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. tonos mj. ,struna, tón‘, původně ,napětí, natažení‘, srov. ► tono-; nese význam ,vztahující se k tónu, tónový‘. Příklady lemmat: tónomalba, tónorod, tónomalebný, tónokresba, tónometr.

KN

Heslo 982/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018