O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 941/1097
Heslář
svato- 
 
 
 

První část domácích složených slov. Z čes. svatý; nese význam (1) ,svatý, ctnostný, dokonalý, ušlechtilý; vztahující se k svatosti‘, (2) ,vztahující se ke jménu světce‘ včetně odvozených užití (vztahující se k jeho svátku, k místu, kostelu ap. po něm označenému). Příklady lemmat: svatováclavský (2), svatojánský (2), svatostánek (1), svatovítský (2), svatozář (1), svatořečení (1), svatodušní (2: k Duchu svatému), svatokrádež (1), svatořečit (1), svatokateřinský (2), svatokrádce (1), svatopostní (1), svatokupčení (1), svatovečerní284 (1), svatoháj (1), svatocudný (1).

KN, JŠ

284   Varianta ke svatvečerní ← svatvečer ,předvečer svátku‘.

Heslo 941/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018