O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 940/1097
Heslář
supra- 
 
 
 

Stavba: supra-.


Stavební prvek přejatých slov. U substantiv má význam (1) jsoucí nad něčím, vyšší než něco, např. supralitorál, suprastruktura a též proprium Supramonte (pohoří nacházející se nad náhorními plošinami na Sardinii). Latinský termín supralibros ‚nahoře na knihách‘ (ozdobná, většinou zlatá ražba označující vlastníka knihy) byl do češtiny přejat jako nesklonné substantivum. Obecný, sebepochvalný význam (1a) byl využit např. pro značku firmy Supraphon i další firemní názvy (chrématonyma Supraphonic, Suprapure, SupraMatic). Tento význam mají i některá adjektiva, zejména z oblasti lékařské anatomie: supravalvární ‚nadchlopňový‘, suprakristální ‚nacházející se nad kristou, tj. nad hřebenem‘, suprapubický ,nacházející se nad sponou stydkou‘. Adjektivum supranaturální znamená nadpřirozený. Za přejatá pokládáme i adjektiva adaptovaná českými sufixy ► -ní, ► -(c)ký.


Prefixem supra- byla vytvořena i slova od českých základů, a to substantiva i adjektiva: supravodič, supravodivý. U nich vystupuje význam (2) mající vlastnost ve vyšší míře. Od českého základu je vytvořený okazionální název domácího nakladatelství Suprahrom (analogií k názvu nakladatelství Supraphon) s významem (1a).


SYN2010

Dotaz [lemma="[sS]upra.*"] dává 56 lemmat, z toho 29 relevantních. Číslo 56 totiž představuje i tvary nerozpoznaných slov.

Z celkem 15 lemmat substantiv je 6 přejatých a 3 hybridní (odvozená z domácích základů). Dále sem patří 6 proprií.

Z celkem 14 lemmat adjektiv je 12 přejatých a 2 hybridní (odvozená z domácích základů).

Přejatá substantiva: Supraphon (↖1a) 158, supralibros (↖1) 8, suprasubjekt (↖1) 1, suprastruktura (↖1) 1, supranaturalismus (↖1) 1, supranacionalismus (↖1) 1, supra-realista (↖1) 1, Supramonte (↖1) 1, Supraphonic (↖1a) 1, SupraMatic (↖1a) 1, Suprapure (↖1a) 1.

Přejatá adjektiva: supranaturální (↖1) 4, supramolekulární (↖1) 5, supravalvární (↖1) 3, suprasegmentální (↖1)283 3, supraorganismální (↖1) 3, supranacionální (↖1) 3, supragingivální (↖1) 3, suprafyzický (↖1) 3, suprapubický (↖1) 2, suprakristální (↖1) 2, suprabiologický (↖1) 2, supramediteránní (↖1) 1.

Hybridní substantiva: supravodič (↖2) 38, supravodivost (↖2) 23, Suprahrom (↖1a) 3, supratekutost (↖2) 2.

Hybridní adjektiva: supravodivý (↖2) 61, supratekutý (↖2) 4.


Do statistik jsme zařadili jak lemmata rozpoznaná automatickou morfologickou analýzou, tak ta, která jí rozpoznána nebyla (mají značku X.* a lemmatem je tvar sám). Nezapočítali jsme adverbium (supranaturalisticky), neboť to je utvořeno paradigmaticky od adjektiva, ani adjektivum supraphonský (k názvu hudebního nakladatelství Supraphon). Dále jsme vyřadili samostatné Supra (část chrematonym), tvary supra a (nukleus) suprachiasmaticus užité v lat. textech a vlastní jméno Supracho, u nějž je původ nejistý.

KO

283   Adjektivum je utvořené s oporou v substantivu suprasegment, jehož užívání je však okazionální.

Heslo 940/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018