O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 939/1097
Heslář
super- 
 
 
 

Stavba: super-.


Stavební prvek přejatých slov. Významy se odvíjejí od lat. předložky/předpony/příslovce super ‚nad, nahoře, přes‘.


Lze rozlišit význam (1) umístěný nad něčím: superpozice, supernatant ‚tekutina nad sedimentem‘, (2) mající vyšší postavení, vliv; nejvýznamnější: superarbitrium ‚rozhodnutí ve vyšší instanci‘, superintendant ‚vrchní inspektor‘, superliga ‚nejvyšší soutěž‘; (3) vykazující vyšší míru něčeho: superfosfát ‚fosforečné hnojivo‘, supersaturace ‚přesycení, přemíra podnětů‘, superkritický ‚silně kritický‘; (4) mající velké rozměry: supermarket ‚velký obchodní dům‘; (5) předčící ostatní, vynikající: superman ‚komiksová postava s mimořádnými schopnostmi‘, superstar ‚významná osobnost zábavního průmyslu‘.


Obrazná užití se klasifikují obtížněji: výraz superstrát, označující nové osídlení jistého území, které překrylo jazyk a kulturu původních obyvatel, má rysy významu (1), (2) i (5). Významově blízký (a etymologicky totožný) je přejatý prefix ► hyper-.


Vzhledem k neadaptaci cizích základů jsou mnohá slova i přes zřetelné vyčlenění prefixu super- v češtině motivačně neprůhledná a lze je vysvětlit jen etymologicky ve vztahu ke slovům cizího jazyka, případně analogií se slovy s týmž stavebním prvkem (superlativ ‚třetí stupeň adjektiv a adverbií‘, z lat. superlātus ‚nadnesený‘).


SYN2010 – přejatá

10 nejčastějších substantiv: supermarket 1.756, superstar 892, superman 344, supernova 180, supervize 167, superlearning 132, superlativ 131, superbike 90, supervizor 88, supersport 54.

10 nejčastějších adjektiv: supermoderní 136, supersportovní 25, superelastický 15, superluxusní 14, superwelterový 12, superspecializovaný 9, supersymetrický 8, superkrosový 6, superinteligentní 5, supermódní 5.

Slovesa: supervizovat 6, superarbitrovat 4.


Prefixem super- se analogicky tvoří slova i od českých základů, substantivních i adjektivních (popř. adverbiálních); prefix přitom nese podobné významy jako u slov přejatých. Lze rozlišit několik významů: (1) vynikající, významný, předčící ostatní: superhrdina, superžena, superčlověk, superpolicista, supervlak, superzbraň, superletadlo, superbankovka (‚dokonalý padělek dolarové bankovky‘), supermozek; (2) stojící nad něčím, spojující, shrnující něco: superdaň (srov.: spojení daní z příjmů a sociálního pojištění do jediné superdaně), superstát (srov.: federalizovaný evropský superstát), superpodnik; (3) vykazující extrémní, nezvykle vysokou míru vlastnosti označené základovým slovem: superrychlý, supervýkonný, supertenký, superčistý, superpohodlný, superpevný, superničivý, supervýhodný, superúspěšný; (4) mimořádně velký: superobchod. Prefixem super- jsou dále utvořeny (5) odborné termíny z oboru matematiky a fyziky a výrazy vědecko-fantastické literatury, zpravidla s významem ,entita vyššího řádu‘: superstruna, superprostor, superkrychle, superčástice.


SYN2010

Dotaz [lemma="super.*"] dává 996 lemmat. Ve vzorku o 293 lemmatech je 257 platných lemmat, z toho s českými základy 137. Předpokládaný celkový počet platných lemmat (českých i přejatých) je tedy 870, předpokládaný počet lemmat s českými základy je 460.

Z frekvenčních pásem (česká): 1 nad 100 dokladů; 58 s frekvencí 1

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: superpočítač (↖1) 107, supervelmoc (↖1) 93, superhrdina (↖1) 88, superhvězda (↖1) 70, superpohár (↖1) 65, superhrubý (↖3) 60, super­rychlý (↖3) 56, supertajný (↖3) 53, superstát (↖2) 44, superobří (↖3) 29, superstruna (↖5) 20, supervýkonný (↖3) 18, superlevný (↖3) 18, supertěžký (↖3) 17, superbankovka (↖1) 16, supertenký 3 (↖) 15, superžena (↖1) 12, superseverní (↖3) 11, supervlak (↖1) 11, superpodnik (↖2) 11.

Z dalších: superobchod (↖4) 3.


Některá slova s prefixem super- z korpusu SYN2010 vznikla další derivací již prefigovaného slova základového pomocí jiného afixu: superpočítačový ← superpočítač; supermanka ← superman.

JB

Heslo 939/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018