O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 922/1091
Heslář
stíno- 
 
 
 

První část domácích i hybridních složených slov. Z čes. stinný (← stín); nese význam ,vztahující se ke stínu, šeru, přítmí; neskutečný, neopravdový‘ nebo ,stínový‘ se specifickým významem v politice.255 Příklady lemmat: stínohra, stínomilný, stínovládní, stínobytný, stínomalba, stínoherec, stínografie, stínorys, stínotvorný, stínoministro-
vání.

KN

255   Stručně: ,fungující u opozice jako kritická paralela k vládnoucím strukturám‘.

Heslo 922/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017