O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 916/1097
Heslář
sou- -í 
 
 
 

Stavba: sou- -(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru stavení.


Cirkumfixem se tvoří okrajově substantiva od substantiv. Označují soubor substancí, jako jsou útvary (1a) astronomické (souhvězdí), (1b) zeměpisné (souostroví), (1c) politické (soustátí, souměstí), (1d) gramatické (sousloví, souvětí) a (1e) jiné (soukolí, soustrojí, sousoší).


SYN2010

Dotaz ([lemma="sou.*í"] & [tag="NNN.*"]) dává 42 lemmat, z toho 14 relevantních. Frekvenční špička představena níže, 7 s frekvencí nad 100 dokladů, 6 nad 10, 1 s frekvencí 1.

Všech 14 lemmat: souostroví (↖1b) 537, souhvězdí (↖1a) 460, sousoší (↖1e) 291, soustrojí (↖1e) 234, soukolí (↖1e) 200, souvrství (↖1e) 133, souvětí (↖1d) 118, sousloví (↖1d) 89, soustátí (↖1c) 49, soulodí (↖1e) 40, souměstí (↖1c) 23, souplodí (↖1e) 12, soutyčí (↖1e) 2, soukvětí (↖1d) 1.


Řetězec sou- -í mají i substantiva, která nejsou tvořena příslušným cirkumfixem. Jsou to a) dějová jména od sloves s prefixem/počátečním řetězcem sou, např. soustředění, soužití, soutěžení; b) deriváty jmen na -ství/-ctví s počátečním řetězcem/prefixem sou-, např. sousedství, souručenství; c) substantivum soukromí, utvořené od adjektiva/adverbia. V korpusu SYN2010 je jich celkem 28.

KO

Heslo 916/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018