O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 913/1097
Heslář
somato- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. sōmatikos ,tělesný‘ (← sōma, gen. sōmatos ,tělo‘); nese význam ,vztahující se k (lidskému) tělu, tělesný, tělní‘. Příklady lemmat: somatotyp, somatologie, somatotropin, somatostatin, somatometrie, somatogenní, somatosenzorický/somatosensorický, somatoped, somatoskopie, somatomorfní.

KN

Heslo 913/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018