O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 910/1097
Heslář
socio- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. sociālis ,společenský‘; nese význam ,vztahující se ke (lidské) společnosti, společenský, sociální‘. Příklady lemmat: sociolog, sociologie, socioekonomický, sociokulturní, sociobiologie, socioterapeutický, sociolingvistika, sociopat, sociopsychologický, sociomapa, sociodrama, sociohistorický, socioart, sociostudie.

KN

Heslo 910/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018