O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 909/1097
Heslář
sociál- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z čes. sociální (← něm. sozial ← lat. sociālis ,družný, společenský‘); nese význam (1) ,sociální, společenský‘, (2) ,socialistický‘. Příklady lemmat: sociáldemokratismus (2), sociálfašista (2), sociáldemokrat (2), sociálpatriot (1), sociálkomunismus (2), sociálrealismus (2), sociálimperialista (2), sociál­horor (1), sociálšovinista (2), sociáldarwinismus (1).

KN

Heslo 909/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018