O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 890/1097
Heslář
sidero- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. sidēros ,železo‘; nese význam (1) ‚vztahující se k železu, s obsahem železa, (2) mající vztah k železnici‘. Příklady lemmat: siderolit (1), sideroza (1), siderofor (1), siderodromofilie (2), sideropenický (1), siderofilní (1), siderofilin (1), siderofág (1), sideroblastový (1).

KO

Heslo 890/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018