O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 883/1097
Heslář
servo- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. servus ,sluha‘; nese význam ,pomocný, napomáhající‘. Příklady lemmat: servomotor, servopohon, servomechanismus, servořízení, servosystém, servoregulátor, servookruh, servolis, servoventil.

KN

Heslo 883/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018