O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 877/1097
Heslář
sebe- 
 
 
 

První část domácích složených slov. Z čes. se, sebe; nese význam (1) ,totožnost původce a předmětu děje‘, (2) ,nejvyšší míra určité vlastnosti‘; v tomto významu se pojí s komparativy a představuje prostředek stupňování. Příklady lemmat: sebevražda (1), sebevědomí (1), sebeobrana (1), sebelepší (2), sebejistý (1), sebevíc (2), sebekriticky (1), sebevětší (2), sebeironie (1), sebeprezentace (1), sebepoškozování (1), sebepozorování (1).

KN, JŠ

Heslo 877/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018