O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 869/1097
Heslář
s- -í 
 
 
 

Cirkumfixem je utvořeno pouze substantivum scestí (SYN: 1.214), které se vyskytuje pouze ve frazémech zavést na scestí, octnout se na scestí.


Nepřihlížíme k podstatným jménům slovesným typu setkání, spojení, stíhání apod., dále substantiva vzoru stavení, např. století, stáří, svědectví apod.

RN

Heslo 869/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018