O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 906/1091
Heslář
sólo- 
 
 
 

První část hybridních složených slov. Z it. solo ,sám‘ nese význam ,jedinečný, určený, příp. realizovaný jednotlivcem‘. Příklady lemmat: sólokapr, sólozávod, sólovýstup, sóloakce, sólohráč, sólohobojista, sólojízda, sóloflétnista, sóloplavba.

KN

Heslo 906/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017