O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 912/1097
Heslář
sólo- 
 
 
 

První část hybridních složených slov. Z it. solo ,sám‘ nese význam ,jedinečný, určený, příp. realizovaný jednotlivcem‘. Příklady lemmat: sólokapr, sólozávod, sólovýstup, sóloakce, sólohráč, sólohobojista, sólojízda, sóloflétnista, sóloplavba.

KN

Heslo 912/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018