O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 860/1097
Heslář
roz-/roze- se 
 
 
 

Stavba: roz(e)- se, kde (e) vokalizuje prefix, se je obligatorní reflexivum.


Současným připojením prefixu ► roz(e)- a reflexiva ► se se vytvářejí slovesa ze sloves: pršetrozpršet se, růstrozrůst se, utécirozutéci se.


Nejmohutnější množina sestává ze sloves s významem (1) nastání děje vyjadřovaného základovým slovesem: pršetrozpršet se, vyprávětrozvyprávět se, hovořitrozhovořit se; rozkecat se, rozplakat se, rozbrečet se, rozeznít se, rozkřičet se, rozdrnčet se, rozhlaholit se, rozbzučet se, rozštěkat se, rozkašlat se, rozbušit se, rozjet se, rozejít se, rozletět se, rozsedět se, rozpít se. Některé členy této skupiny vyjadřují velmi často opravdu jen prosté nastání příslušného děje: Chlapec se rozplakal, Vašík se rozbrečel, Vlak se rozjel, Zvonek se rozklinkal (,začal plakat/brečet/klinkat‘); některé vyjadřují velmi často spíše nastání daného děje ve velké míře nebo zvýšení jeho intenzity: To se nám ale rozpršelo, Nějak se rozkašlal, Plamínek se rozhořel v plamen (,začal(o) hodně pršet/kašlat/hořet‘); a v některých případech jde vždy jen o velkou míru: V poslední době jsem se nějak rozpil, Nějak jsem se tu rozseděl. U mnoha prvků této množiny nepřichází v úvahu jen pojetí cirkumfixální, ale stejně oprávněná je i interpretace pouze reflexivizační: znítrozeznít se i rozeznítrozeznít se nebo plakatrozplakat se i rozplakatrozplakat se. S významem (1) souvisí též význam (2) připravit se na vykonávání děje označovaného fundujícím slovesem: rozezpívat se, rozehrát se, rozmluvit se (před vystoupením), rozchytat se, rozbruslit se, rozpinkat se (před utkáním).


Slovesa rozrůst se, rozlézt se, rozejít se, rozutéci se, rozutíkat se, rozprchnout se, rozpadnout se, rozplynout se, roztéci se, rozskočit se, rozpít se (inkoust), rozkošatět se, rozplácnout se mají význam (3) do různých směrů.


Z korpusových nálezů stojí za zmínku ještě trojice rozpomenout se, rozmyslet se, rozležet se (v hlavě), označující různým způsobem (4) mentální činnost.


Totéž sloveso může mít podle kontextu různé významy: pokrčil jsem rameny, nastartoval vůz a rozjel se k závoře × Rozjeli jsme se každý jinam.


SYN2010

Dotaz ([word="[Rr]oz.+" & tag="V.+"] [lemma="být"]? [word="ses?" & tag="P.+"]) | ([word="ses?" & tag="P.+"] [tag!="[JZV].+"]* [word="roz.+" & tag="V.+"]) within <s id=".*"/> dává 393 lemmat, z toho je 94 relevantních.

Z frekvenčních pásem: 8 lemmat nad 100 dokladů, 25 nad 10 dokladů, 27 lemmat s jedním dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: rozjet se (↖1/3) 442, rozplakat se (↖1) 297, rozejít se (↖1/3) 293, rozzářit se (↖1) 214, rozpomenout se (↖4) 132, rozsvítit se (↖1) 125, rozpadnout se (↖3) 118, rozplynout se (↖3) 103, rozpovídat se (↖1) 94, rozkašlat se (↖1) 78, rozletět se (↖1/3) 65, rozbrečet se (↖1) 63, rozhovořit se (↖1) 57, rozplácnout se (↖3) 50, rozzuřit se (↖1) 46, rozkřičet se (↖1) 46, rozbušit se (↖1) 43, rozvzlykat se (↖1) 42, rozeznít se (↖1) 38, rozlehnout se (↖3) 37.

Z dalších:  rozezpívat se (↖2) 8.


Početná skupina nerelevantních dokladů sestává především z reflexivizovaných sloves s předponou roz-: rozsypat se, rozvázat se, rozmazat se; dále ze sekundárních imperfektiv od zvratných sloves: rozbíjet se, rozsvěcovat se, rozmlouvat se; také z předponových odvozenin od reflexiv: rozesmát se, rozchechtat se, rozloučit se.

LV

Heslo 860/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018