O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 852/1097
Heslář
retro- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. retrō ,zpátky‘; nese význam (1) ,zpětný, směřující zpět‘, (2) ,týkající se určitého minulého období, jeho módy, výrobků, nálady‘. Příklady lemmat: retrospektiva (1), retrospektivní (1), retroaktivita (1), retrokomedie (2), retrofilm (2), retrostyl (2), retrovir (1), retrográdní (1), retropříběh (2), retroseriál (2), retrokonverze (1).

KN

Heslo 852/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018