O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 851/1097
Heslář
retino- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z lat. rētīna ,sítnice‘; nese význam ‚týkající se sítnice‘. Příklady lemmat: retinopatie, retinoblastom, retinotomograf, retinohypotalamický, retinodysplazie.

KO

Heslo 851/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018