O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 850/1097
Heslář
retikul(o)- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z lat. rēticulum ,síťka‘; odkazuje k termínu retikulum ‚soustava kanálků v buňce‘. Příklady lemmat: retikulocyt, retikuloendoteliální, retikulogranulární, retikuloendotelový, retikuloendoteliální, retikulobuněčný, retikulonodulární.

KO

Heslo 850/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018