O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 841/1091
Heslář
rentgeno- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z příjmení něm. fyzika W. C. Roentgena; odkazuje k přístroji rentgenu, který funguje na základě Roentgenem objevených paprsků. Příklady lemmat: rentgenový, rentgenologický, rentgenolog, rentgenologie, rentgenovat, rentgenogram, rentgenografický, rentgenoamorfní, rentgenofluorescenční.

KO

Heslo 841/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017