O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 841/1097
Heslář
radio- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. radius ,paprsek‘; nese význam (1) ,týkající se paprsků, záření‘, (2) ,radiový, rozhlasový‘. Příklady lemmat: radioaktivní (1), radiokomunikace (2), radiostanice (2), radiolokátor (1), radioterapie (1), radiožurnál (2), radiologie (1), radionuklid (1), radioizotop (1), radiobudík (2).

KN

Heslo 841/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018