O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 840/1097
Heslář
pyro- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. pȳr, gen. pyros ,oheň‘; nese význam ‚týkající se ohně‘. Příklady lemmat: pyrotechnik, pyrotechnika, pyrotechnický, pyrometr, pyroklastika, pyrolýza, pyroman, pyroklastický, pyrop.

KO

Heslo 840/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018