O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 798/1097
Heslář
pre- 
 
 
 

Stavba: pre-, zřídka pré-.


Stavební prvek přejatých slov. Pochází z latinské předložky/prefixu prae(-) ,před‘ v platnosti místní, časové i obrazné. Tento význam je v přejatých slovech patrný různou měrou, která závisí mj. na individuálně různém vhledu do souvislostí. Například je obecně srozumitelné, že prepozice je i svým slovotvorným významem ,předložka‘, že prehistorie předcházela vlastní historii nebo že prekurzor („kdo běží vepředu“) je jev předcházející jiné jevy, ale už méně srozumitelné, že prezident („kdo sedí vpředu“) má vlastně po významové stránce stejnou stavbu jako české slovo předseda nebo že prézens je čas, který máme „před sebou“. Jak ukazuje poslední příklad, překážkou srozumitelnosti bývá běžně neznámý slovotvorný základ.


Tvoření v moderní době, omezené na jednotlivé případy, označuje rodící se umělecké směry (preromantismus) a jejich představitele (preromantik, prerafaelita).


SYN2010 – přejatá

20 nejfrekventovanějších substantiv: prezident 22.827, prezentace 2.746, prevence 2.549, prémie 892, preparát 627, prezídium253 577, premisa 375, prezidentka 345, predikát 257, precedens254 192, predikce 181, prepozice 177, preciznost 168, prezervativ 144, prefekt 139, precedent 137, prelát 137, presumpce 133, prefabrikát 100, prezidentství 98, prehistorie 90.

20 nejfrekventovanějších adjektiv: prezidentský 2.503, preventivní 1.358, precizní 437, prezentovaný 295, prehistorický 243, prefabrikovaný 226, predikativní 221, prémiový 183, preferenční 165, preferovaný 157, prezentační 156, prezenční 148, predikátový 109, prenatální 89, prekluzivní 54, premonstrátský 48, pregnantní 40, premenstruační 39, predikační 38, preparovaný 37.

17 sloves: prezentovat255 3.067, preferovat 1.135, predikovat 51, precizovat 39, preparovat 20, preludovat 19, predisponovat 18, presumovat 12, prezidentovat 7, predestinovat 7, prekludovat 4, presentovat 4, prejudikovat 2, pretendovat 1, prefixovat 1, prefabrikovat 1, predeterminovat 1.


Nepřihlížíme k výrazům premiér, premiéra (pocházejí z francouzské řadové číslovky m. premier, f. première ,první‘),256 dále ke slovům, jejichž podoba se v procesu přejímání zatemnila (prestiž z fr. ← lat. prae-stīgium), ke slovům, v nichž ani latinská etymologie nevidí nutně prefix prae- (predátor), ani ke slovům, v nichž jde o náhodnou shodu počátečního řetězce (prevít, preclík, prekérní, prešovský, presovat).


Cirkumfixy nebyly zjištěny: např. pre-menstruační ← menstruační.

253   Takto je v ČNK zavedeno lemma; rozhodující většina tvarů však má podobu prezidium.

254   Takto je lemmatizován jen tvar precedens; ostatní tvary jsou započítány pod lemma precedent (srov. níže).

255   Viz však níže i lemma presentovat.

256   Vzato etymologicky, i tady je přítomen prefix prae-; k významu: ,první‘ jako ten, kdo je nejvíc „vpředu“; není však průhledný základ.

Heslo 798/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018