O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 791/1097
Heslář
post- -ní 
 
 
 

Stavba: post- -n(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní.


Cirkumfixem, jehož prefixová část je někdy psána se spojovníkem, se tvoří adjektiva vyjadřující vlastnost (1) časovou po události/období: postmoderní, postgraduální, postkoloniální. Tento způsob je v současné češtině živý.252


SYN2010

1. Dotaz [(lemma="post.*ní" & lemma!="((postranní)|(postní)|(postižní))") & tag="A.*"] dává 38 lemmat, z toho všechna relevantní.

2. Dotaz [(lemma="post.*ní" & lemma!="((posturální)|(postartovní)|(postavní)|(postřední) |(postulativní))") & lemma!="po.*[aáeě]ní" & tag="X.*"] dává 39 lemmat, z toho 36 relevantních.

Frekvenční špička představena níže, 2 nad 100 dokladů, 6 nad 10 dokladů, 10 nad 10 dokladů, 45 po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: postmoderní (↖1) 549, postgraduální (↖1) 145, postindustriální (↖1) 60, postkoloniální (↖1) 25, postpubertální (↖1) 18, postnatální (↖1) 18, posttotalitní (↖1) 16, postkoitální (↖1) 16, postsolidaritní (↖1) 9, post-bipolární (↖1) 9, postproduktivní (↖1) 7, postmortální (↖1) 6, postmateriální (↖1) 5, postprodukční (↖1) 5, posthumánní (↖1) 4, post-moderní (↖1) 4, postrevoluční (↖1) 3, postinfekční (↖1) 3, postglaciální (↖1) 3, postkonfliktní (↖1) 3.


Řetězec post- -ní mají adjektiva postranní, postní, posturální, postartovní, ­postavní, postřední, postulativní a překlepy, které do statistik nezařazujeme (viz výše).

KO

252   V korpusu SYN2010 lze ručním tříděním tvarů nerozpoznaných automatickou morfologickou analýzou získat 36 relevantních lemmat adjektiv tvořených cirkumfixem post- -ní: postprodukční, posthumánní, postkonfliktní ...

Heslo 791/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018