O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 781/1097
Heslář
pod- -ka 
 
 
 

Cirkumfixem je utvořeno jen několik slov z významových polí oblečení a zařízení domu: podprsenka (SYN: 7.047), dnes už méně průhledné poduška (1.409), podkolenka (892), podnožka (223).


Týž počáteční i koncový řetězec má množství slov tvořených sufixem ► -ka (podmínka, podnikatelka, podložka; také substantivum od místního/osobního jména poděbradka), různé zdrobněliny (podkůvka, podkovička, podkověnka), slova tvořená jinými cirkumfixy (podpásovka, podpatěnka), nepravidelná a méně průhledná odvozenina podléška ← pod lískou, kompozitum podržtaška aj.

Heslo 781/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018