O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 776/1091
Heslář
pod- -ice/-nice 
 
 
 

Cirkumfixem jsou utvořena substantiva podplamenice (SYN: 58, chléb ze zbytkového těsta), podbělice (12), podbřišnice (6, mylně místo pobřišnice), podhřibnice (5), podhrudnice (3, totéž co pohrudnice), podočnice (2), podmozečnice (2), podkolenice (2), podsednice (1), podstropnice (1), podkornice (1, druh brouka).


Mělo by sem dále patřit substantivum podvodnice jako název pečiva z těsta kynutého pod vodou, ale v korpusu SYN není zachyceno. Nepřihlížíme k substantivům odvozeným od substantiv s prefixem pod-, např. podzemípodzemnice, podkroví podkrovnice, k substantivům přechýleným, např. podloudnice, podvodnice, podnájemnice apod., a dále k substantivům odvozeným pouze prefixem pod-, např. podstupnice, podornice, podlomenice aj.

RN

Heslo 776/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017