O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 777/1097
Heslář
pod- -0 
 
 
 

Cirkumfixem jsou utvořena substantiva podzim (SYN: 311.399), podnož (951), podběl (551).


Nepřihlížíme k substantivům odvozeným od sloves, např. podpis, podvod, podnět apod. a dále k substantivům pouze s prefixem pod-, např. podtitul, podtext, podplukovník apod.

RN

Heslo 777/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018