O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 772/1097
Heslář
po- se 
 
 
 

Stavba: po- se.


U některých tranzitivních sloves odvozených prefixem po- došlo sekundárně k zastření významu původního objektu: např. polít se nutně znamená ,polít sebe sama‘, ale pozvracet se nikoli. Tato slovesa můžeme ze synchronního pohledu tedy interpretovat jako odvozená cirkumfixem po- se. Taková slovesa znamenají bezděčně provést činnost označenou základovým slovesem: zvracet pozvracet se, srát posrat se, močit pomočit se. Všechna slovesa spojuje i význam základových sloves, všechna označují vyměšování z lidského těla.


SYN2010

Všech 7 lemmat: posrat se 19, pozvracet se 19, pomočit se 11, počůrat/počurat se 6, pochcat se 5, poblít se 4, pokakat se 1.


Mezi nezohledněnými nálezy jsou i výrazy, které na první pohled sice cirkumfix po- se vykazují, jejichž významová struktura je ovšem složitější: štěkat → poštěkat se, dělat podělat se, dát → podat se (význam viz SSJČ). Je také řada dalších případů metaforických, kde však se chápeme jako původní akuzativní předmět: potáhnout se (o obloze/rybníku) apod. Nezohlednili jsme také typ po-chlap-it se, jehož formant je troj-
členný.

PN

Heslo 772/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018