O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 775/1097
Heslář
po- -u 
 
 
 

Stavba: po- -u.


Cirkumfixem se tvoří zpravidla adverbia od adjektiv/adverbií. (Motivace utvořených pojmenování není zcela zřejmá, protože adjektiva i adverbia vyjadřují v zásadě týž druh příznaku. Ve prospěch deadjektivního pojetí mluví hledisko formální: adverbia mívají finální hlásku základu změkčenou, takže při odvozování cirkumfixem bychom museli počítat s alternací, srov. postarustarý/staře.) Utvořená adverbia se někdy vyznačují dvojím způsobem psaní, srov.: postaru / po staru, poslepu / po slepu, podomácku / po domácku. Do statistické části hesla jsou zahrnuty pouze varianty psané dohromady.


Adverbia utvořená cirkumfixem po- -u nejčastěji vyjadřují (1) způsob provedení děje: bomba vyrobená podomácku ,domáckým způsobem‘, žije se tu postaru ,starým způsobem‘. V některých případech je ovšem nutno počítat s lexikalizací: poslepu ,jako slepý, bez dívání‘ (sestupoval jsem poslepu do temné jeskyně). Další skupina adverbií vyjadřuje (2) místo: popředu, pozadu, porůznu. V některých kontextech ovšem adverbia popředu, pozadu vyjadřují způsob, srov.: byli jsme po celý zápas mírně popředu (místo – v přeneseném smyslu) × zajel jsem do garáže popředu (způsob). Číslovky/příslovce pomálu, pořídku, poskromnu označují (3) malé množství: vlasů měl na hlavě pomálu (číslovka), hostující fotbalisté se do šancí dostávali pomálu (příslovce); pamětihodností bylo ve městě pořídku (číslovka), pouliční osvětlení svítilo jenom pořídku (příslovce).


Cirkumfixem po- -u se tvoří pojmenování také od adjektiv/adverbií odvozených od jmen osob (apelativ i proprií): havlovský/havlovskypo havlovsku; advokátský/advokátskypo advokátsku. Utvořené výrazy náleží ke skupině (1), avšak jejich význam lze konkretizovat jako ,způsobem charakteristickým pro ...‘. O tom, že jde o tvoření značně okazionální, svědčí jejich způsob psaní (psaní dohromady prakticky není doloženo).


SYN2010

Dotaz [(lemma="po.*u")&(tag="D.*")] dává 37 lemmat, z toho 20 relevantních.

Všech 20 lemmat: potichu (↖1) 1.503, pozadu (↖1/2) 658, pozpátku (↖1) 373, poslepu (↖1) 191, podomácku (↖1) 179, pokradmu (↖1) 168, porůznu (↖2) 150, poskrovnu (↖3) 146, postaru (↖1) 127, potajmu (↖1) 114, poznenáhlu (↖1) 85, pomálu (↖3) 80, polehoučku (↖1) 51, ponenáhlu (↖1) 46, polehounku (↖1) 12, pořídku (↖3) 11, počesku (↖1) 9, popředu (↖1/2) 7, posprostu (↖1) 1, poskromnu (↖3) 1.

VV

Heslo 775/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018