O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 771/1097
Heslář
po- -ový 
 
 
 

Stavba: po- -ov(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva označující událost nebo určitou dobu v adjektivum: po koncilu → pokoncilový, po lednu ® polednový, po chřipce ® pochřipkový. Z předložky se stává prefix, sufix je takový, jaký má vztahové adjektivum k základovému substantivu: po lednu → polednový jako lednový. Takto odvozená adjektiva nesou význam jsoucí po době / události označené základovým substantivem (pokoncilový ‚jsoucí po koncilu‘, polednový ‚jsoucí po měsíci lednu / po schůzi ÚV KSČ v lednu 1968‘, pochřipkový ‚jsoucí po chřipce‘). Většinou mohou být tato adjektiva interpretována také jako odvozená od adjektiv pomocí prefixu ► po-: prázdninový poprázdninový, lednový polednový, chřipkový  pochřipkový. Pouze adjektiva odvozená od podstatných jmen označujících v přeneseném slova smyslu jedinečné události (samet/listopad ‚politický převrat 17. listopadu 1989‘) tuto druhou interpretaci omezují, protože jejich protějšky bez prefixu po- nesou zpravidla ještě nepřenesený význam (posametový ‚jsoucí po politickém převratu 17. listopadu 1989‘ vs. sametový ‚ze sametu zhotovený‘ / ‚samet připomínající‘243, listopadový ‚jsoucí v měsíci listopadu‘ vs. polistopadový ‚jsoucí po politickém převratu 17. listopadu 1989‘244).


SYN2010

Lemmat 24. Z frekvenčních pásem: 2 nad 100 dokladů, 8 nad 10 dokladů, 12 mezi 10 a 2 doklady, 2 po 1 dokladu.

Všech 24 lemmat: polistopadový 356, poúnorový 297, polednový 100245, popřevratový 39, pozápasový 33, poúrazový 25, pokvětnový 20, posrpnový 20, poprázdninový 17, porozvodový 13, poinfarktový 6, pokrizový 4, popovodňový 4, popre­miérový 4, posňatkový 4, pozáplavový 4, pošokový 3, pokoncilový 2, poříjnový 2, posametový 2, posklizňový 2, povýbuchový 2, pochřipkový 1, pomonzunový 1.

PN

243   Ojediněle se u adjektiva sametový vyskytuje i význam ‚jsoucí během politického převratu 17. listopadu 1989‘: „[...] který ‚sametové dny‘ prožíval v tehdejším okresním městě.“ (SYN2009pub)

244   Adjektivum polistopadový může ojediněle nést i význam ‚jsoucí v době po měsíci listopadu‘: polistopadová obloha, polistopadová strniště, polistopadové deště.

245   V nálezu je obsaženo i příjmení Polednová.

Heslo 771/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018