O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 768/1097
Heslář
po- -lý 
 
 
 

Cirkumfixem jsou utvořena adjektiva podlouhlý (SYN: 2.513), poťouchlý (1.194; základ nejasný), pomřelý (6), poblblý (4), potuchlý (4), potroublý (3), poměklý (1), potichlý (1), pošedlý (1), pochřadlý (1), pohrblý (1).


Nepřihlížíme k adjektivům s prefixem ► pod- (podezřelý, podnapilý), k adjektivům od existujících sloves s prefixem ► po- (povadlý, pokleslý, pokročilý) a dále k adjektivům začínající polo-, např. polorozpadlý, polozmrzlý, poloshnilý aj.

RN, JŠ

Heslo 768/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018