O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 766/1097
Heslář
po- -ice/-nice 
 
 
 

Cirkumfixem jsou utvořena substantiva postranice (SYN: 514), pobřišnice (430), pohrudnice (392), pozednice (138, trám ve střeše), pohodnice (44, totéž co mrchoviště), povětrnice (34), poplicnice (23), povíjnice (19, květina s ovíjivým stonkem), poprsnice (5), pokosnice (2, truhlářské náčiní), poledovice (1, náledí), poříznice (1).


Nepřihlížíme k substantivům, kde po- je součástí základu, např. popelnice, police, poklice, polnice aj. a k substantivům přechýleným, např. podvodnice, pomocnice, a k substantivům začínajícím polo-, např. poloopice, polookrouhlice aj.

RN

Heslo 766/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018