O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 734/1097
Heslář
per- 
 
 
 

Stavba: per-.


Stavební prvek přejatých slov. Jeho významy se odvíjejí od lat. předložky per nesoucí významy ‚skrz‘ (místně), ‚přes‘, ‚po‘ a význam ‚prostřednictvím‘. Prvek per- může mít kromě obou uvedených významů ještě význam ‚zcela‘ (perfektní); jednotlivé významy se ovšem prolínají. Největší možný podíl prvku ve sloučenině vyjadřuje per- v chemické terminologii (peroxid).


Stavební prvek per- se v češtině neadaptoval. Nespojuje se tedy jako prefix se základy slov domácích.


SYN2010 – přejatá

10 nejčastějších substantiv: perspektiva 2.931, pervitin 545, permanentka240 425, perzekuce 332, performance 253, perverze 128, permitivita241 126, permutace 124, peroxid 116, percepce 107.

10 nejčastějších adjektiv: perfektní 1.522, perspektivní 998, permanentní 627, perverzní 223, perforovaný 69, percepční 66, perzekvovaný 40, perorální 37, perkusní 31, permutační 28.

Všech 11 sloves: perzekvovat 57, perforovat 15, perzekuovat 14, perlustrovat 11, permutovat 5, pervertovat 3, persistovat 3, persekvovat 3, persiflovat 2, perzistovat 1, percipovat 1.

PN

240   Výraz je sice utvořen v češtině, na této slovotvorbě se ovšem nepodílel prefix per- (permanentní vstupenka/jízdenka atd. → permanentka).

241   Elektrotechnická veličina permitivita je tvořena nově od angl. to permit. Frekvenčně v korpusu SYN2010 vysoce převažuje (126×) nad lemmatem jiného významu permisivita (7×).

Heslo 734/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018