O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 724/1091
Heslář
pedo- I 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z lat. paed- ← řec. pais, gen. paidos ,dítě‘; nese význam ‚vztahující se k dítěti‘. Příklady lemmat: pedofilie, pedopsychiatr, pedogenetický, pedopsychologie, pedocentrický, pedosexuál, pedometrie (měření a vážení dětí).

KO, JŠ

Heslo 724/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017