O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 717/1091
Heslář
pato- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. pathos mj. ,nemoc, choroba‘; nese význam (1) ,chorobný, chorobo-‘, (2) ,vášeň, vášnivý‘. Příklady lemmat: patologický (1), patolog (1), patos (2), patologie (1), patogenní (1), patogen (1), patogeneze (1), patogenetický (1), patofyziologie (1), patofyziologický (1).

KO

Heslo 717/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017