O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 717/1097
Heslář
pan- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. pās, panta, pān, gen. pantos ,celý‘; nese význam ,vše-, všechen, úplný‘. Příklady lemmat: panorama, pandemie, panoptikum, pandemický, panevropský, pantheon, pankreas, panychida, panhelénský, panteismus, pansofie, panslavistický.

KN

Heslo 717/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018