O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 710/1091
Heslář
paleo- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z lat. palaeo- ← řec. palaios ,starý, dávný‘; nese význam ‚dávno-, staro-‘. Příklady lemmat: paleontologie, paleolit, paleogén, paleozoikum, paleocén.

KO

Heslo 710/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017