O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 828/1097
Heslář
přes- -ní 
 
 
 

Stavba: přes- -n(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní.


Cirkumfix přes- -ní tvoří adjektiva a připojuje se především k základům substantivním (přes hranicepřeshraniční, přes polepřespolní). Vyjadřuje vlastnost týkající se území přesahujícího to, které je vyjádřené základovým slovem (i přeneseně: přespolní znamená ,z jiné obce / cizího území, odjinud‘. Adjektivum přespolní v řadě případů zpodstatňuje.


Adjektivum přeshraniční se používá až od 90. let 20. století, např. ve spojeních přeshraniční aktivity, spolupráce, turistika, škola, projekt, kriminalita. (V PSJČ je doloženo přes­hraničný jako zastaralé.)


SYN2010:

Dotaz [(lemma="přes.*ní") & (tag="A.*")] dává 3 lemmata, po vyloučení lemmatu přestupní zbývají 2.

Obě lemmata: přeshraniční 400 a přespolní 257.

JK

Heslo 828/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018