O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 825/1097
Heslář
před- -ový 
 
 
 

Stavba: před(e)-ov(ý); (e) prefix vokalizuje, (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum: před zápasem → předzápasový. Z předložky se stává prefix, sufix je takový, jaký má vztahové adjektivum k základovému substantivu: před krizí → předkrizový jako krizový.


Ze spojení předložky před se substantivem se tvoří adjektiva s obecným slovotvorným významem ,předcházející události nebo stavu označované(mu) základovým substantivem‘: předlistopadový je ,takový, který byl/se udál před listopadem‘ (implicite se vyrozumívá, kterého roku); předzápasový je ,takový, který se děje před zápasem‘ (trénink, příprava, soustředění, rituál); předdůchodový je ,takový, který je před důchodem‘ (věk, příjem) atd. Jediný doložený derivát má prefix vokalizovaný: předežňový.


SYN2010

Dotaz [lemma=“před.*ový“] dává 68 lemmat, z toho 43 lemmat má zkoumaný cirkumfix.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: předlistopadový 144, předzápasový 80, před­únorový 57, předdůchodový 27, předsjezdový 22, předletový 20, předprázdninový 19, předbřeznový 13, předprůmyslový 12, předkrizový 10, předligový 9, předtiskový 8, předprojektový 8, předpremiérový 8, předoscarový 5, předbrankový 5, předsrpnový 4, předpřevratový 4, předpádový 4, přednádorový 4.

Heslo 825/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018