O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 818/1097
Heslář
před- -0 
 
 
 

Cirkumfixem jsou utvořena substantiva předkrm (SYN: 5.947), předkus (268), předvěst (39).259


Nepřihlížíme k substantivům odvozeným od sloves, např. předpis, předstih, předvoj, překmih, předstup apod., dále k substantivům pouze s prefixem před-, např. předprodej, předškolák, předvečer a další.

RN, JŠ

259   Předvěst je označení „přednávěsti(dla)“. V korpusu rovněž v podobě předvěstí (srov. návěstí) a často místo předzvěst. Je vidět, jak slovo známé z autoškoly působí na původně odlišné slovo z vyššího vyjadřovacího stylu.

Heslo 818/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018