O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 681/1097
Heslář
oto- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. ūs, gen. ōtos ,ucho‘; nese význam ,vztahující se k uchu, sluchu, ušní, sluchový‘. Příklady lemmat: otorinolaryngologie, otoakustický, otoskop, otolit, otoskleróza, ototoxický, otomikroskopie, otoplastika, otoneurologie, otomykóza.

KN

Heslo 681/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018