O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 673/1097
Heslář
oscilo- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z lat. oscillum ,houpačka‘; nese význam ,vztahující se ke kmitání, rychlému střídání (okolo střední polohy)‘. Příklady lemmat: osciloskop, oscilogram, oscilograf, oscilometrie, oscilotonometricky, osciloskopicky, oscilometrický.

KN

Heslo 673/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018