O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 671/1097
Heslář
organo- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. organum (← řec. organon) ,nástroj, orgán‘; nese význam (1) ,vztahující se k orgánům, ústrojí, orgánový, organický‘, (2) mechanicky zkrácený stavební prvek (← organizovat). Příklady lemmat: organolog (1), organofosfát (1), organoleptický (1), organokovový (1), organogenní (1), organomine-
rální
(1), organokřemičitý (1), organotropní (1), organoprvkový (1), organogram (2).

KN

Heslo 671/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018