O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 666/1097
Heslář
onto- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. ōn, gen. ontos ,jsoucí; jedinec‘; nese význam ,vztahující se ke zrodu (jedince), (jeho) jsoucnu, bytí, poznání‘. Příklady lemmat: ontologický, ontogeneze, ontogenetický, ontocentrismus, ontotvorný, ontoteologický, ontogramatika.

KN

Heslo 666/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018