O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 665/1097
Heslář
online- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z angl. on line dosl. ,na drátě‘, má význam ,v přímém propojení přes komunikační síť‘; nese význam ,týkající se, vy­užívající online spojení‘. Běžnější je oddělená podoba zápisu. Příklady lemmat: online-rozhovor, online-assessment, online-archiv, online-recruitment, online-aukce, online-hra, online-cvičení.

KN

Heslo 665/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018