O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 661/1097
Heslář
oligo- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. oligos ,malý, nepočetný, slabý‘; nese význam ,nečetný, chudý něčím, málo-‘. Příklady lemmat: oligopol, oligopolní, oligosacharid, oligocén, oligofrenie, oligopeptid, oligomer, oligofruktóza, oligomenorea.

KN

Heslo 661/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018