O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 653/1097
Heslář
od- -a 
 
 
 

Stavba: od- -a, první část cirkumfixu koresponduje s vlastní předložkou pojící se s genitivem, druhá část odpovídá koncovce genitivu v historické jmenné deklinaci.

Cirkumfixem se derivují adverbia. Adverbializuje se spojení předložky (někdy vokalizované) a příslušného genitivního tvaru substantiva (odedneška ← dnešek) nebo adjektiva (odprava ← pravý). Spojení cirkumfixu s adjektivním základem je častější.


Cirkumfixem od- -a se tvoří (1) adverbia časová, označující nekonkrétní časovou ohraničenost: odedávna, odmala. Početně méně zastoupená jsou (2) adverbia místní, vyjadřující prostorové směřování: odspoda, odleva (zde konkuruje cirkumfix ► z- -a: zespoda, zleva).


Odvození cirkumfixem od- -a se může pojit s kompozicí, srov. odjaktěživa. Do odvozování vstupují již jednou odvozená jména: odpradávna (← pradávný ← dávný); při porovnání s příslovcem odedávna lze uvažovat o vpojení prefixu pra-.


Některá z takto utvořených adverbií mají dvojí kodifikovanou možnost zápisu: dohromady (odmala, odmlada) i odděleně (od mala, od mlada).


SYN2010

Dotaz [lemma="od.*a" & tag="D.*"] dává 17 lemmat, z toho 15 relevantních. Z frekvenčního rozložení: 1 lemma má více než 1.000 dokladů, 5 nad 100 dokladů, 6 nad 10 dokladů, 3 mezi 9–2 doklady.

Všech 15 lemmat: odjakživa (↖1) 1.562, odedávna (↖1) 513, odmalička (↖1) 473, odshora (↖2) 195, odmala (↖1) 195, odpradávna (↖1) 131, odzdola (↖2) 46, odedneška (↖1) 28, odspoda (↖2) 24, odmalinka (↖1) 16, odnedávna (↖1) 16, odnynějška (↖1) 12, odprava (↖2) 5, odjaktěživa (↖1) 3, odmlada (↖1) 2.

Dále lze v SYN2010 doložit adverbium odleva (↖2) 19, chybně značkované jako femininum.


Slovo odprava má dvojí možnou slovnědruhovou příslušnost: adverbium a deverbativní substantivum (zast. ,poprava‘). V SYN2010 se vyskytuje pouze jako adverbium.


V rámci adverbií s dvojí možností zápisu (srov. výše) nezapočítáváme podoby psané zvlášť.


Adverbia odteďkaodvčera do statistik nezahrnujeme, zakončení -a je buď primární součástí slovního tvaru (odvčera ← včera), nebo je součástí významově prázdného sufixu ► -ka, jímž se tvoří adverbia z adverbií (odteďka ← teďka ← teď).

KN

Heslo 653/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018