O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 645/1097
Heslář
o- -ice/-nice 
 
 
 

Cirkumfixem jsou utvořena substantiva okostice (SYN: 243), omladnice (237), ozvučnice (114), ozubnice (89), osrdečnice (25), ozubice (19), okostnice (17, totéž co okostice), omrzlice (11), omozečnice (5).


Poněkud nejasné tvoření mají okrotice (název květiny), otáhlice (vlečka u sukně), ochrupavice (kost v uchu; nápodobou slova okostice?). K autorským výrazům patří ozdravnice (Zábranův výraz pro nemocnici; možný blend z ozdravovna + nemocnice). Nepřihlížíme k substantivům, u nichž je vokál o součástí základu, např. opice, orlice, ornice, okenice, olovnice apod.

RN, JŠ

Heslo 645/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018