O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 643/1097
Heslář
o- -et/-ět 
 
 
 

Stavba: o- -(e/ě)(t), kde (e/ě) reprezentuje podoby kmenotvorného sufixu, (t) reprezentuje soubor slovesných zakončení; obojí odpovídá vzoru sází, popř. trpí.


Cirkumfix se připojuje k adjektivům (chorýochořet), řidčeji k substantivům (vdovaovdovět) a zájmenům (sámosamět).


Cirkumfixem o- -et/ět se vyjadřuje význam stát se tím, co je označeno základovým slovem: oněmět ,stát se němým‘; ovdovět ,stát se vdovou‘. Cirkumfix o- -et/ět je tedy neakčním protějškem cirkumfixu o- -it, srov. ozvláštnit ,učinit zvláštním‘. Deriváty od stejného základu se ovšem danými sufixy zpravidla netvoří: neakční význam sloves na o- -it se nevyjadřuje změnou jejich tvaroslovné charakteristiky, ale přičleněním reflexivního elementu se, např. ochladilo se; stromy se olistily. Jako výjimku lze uvést dvojici otěhotnět (dívka otěhotněla) – otěhotnit (chlapec otěhotnil dívku). Sloveso otěhotnit je však v daném významu doloženo velmi řídce (na internetu); užívá se navíc také jako synonymum ke slovesu otěhotnět.


SYN2010

Dotaz [((lemma="o.*et")|(lemma="o.*ět"))&(tag="V.*")] dává 108 lemmat, z toho 10 relevantních.

Všech 10 lemmat: onemocnět 1.561, otěhotnět 419, osamět 357, oněmět 223, osiřet 128, ovdovět 116, otupět 53, ochořet 35, ozdravět 4, ochuravět 1.

VV

Heslo 643/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018